Bilimsel Yazılar ve Merak Ettikleriniz

Hatalarımız

  Hatalarımız » Hatalarımızı kabûl etmek niye bu kadar zor? - Önce hatanın târifini yapmak lâzım. Hatalar insanın kasten değil, sehven yaptığı yanlışlıktır. Yâni, hata olduğunu bile bile bir şeyi ısrarla yapmaya hata denmez. Hata yapan kişi bunu anlar ve vazgeçerse...

İntihar Gereksiz Yere Ölmek

  İntihar: gereksiz yere ölmek ! Kazaen ve şuur yerinde değilken tâlihsizlik sonucu olan hâricindeki kendini öldürme eylemlerine “intihar (suicide)” denir. Meselâ sarhoşken şakalaşma diye tabancayı alnına dayayıp mermiyi şakağından sıkmak, uyuşturucu madde etkisi al...

Ötanazi Tartışması

  Ötanazi Tartışması   Ötanazi mes’elesine kendi ahlâkî tercihlerimiz veya tepkilerimizle değil de, transkültürel ve kroskültürel açıdan bir bakalım.   Yasayı çıkaran ve kabûl eden kim: Hollanda. Hollanda hemcinsellerin (homosexuals) evlenmesini ve birçok daha sıra...

Sıfır Beden mi Delilik bu

   Sıfır Beden mi ?  Delilik Bu. Yaratıcı modacıların ekserisi sıra dışı, hudutta veya şizotipal kişiliğe sâhip, genellikle de hemcinssel (homoseksüel) insanlardır. Bu özellikleri onları hem kadınları çok iyi anlamaya hem de sıra dışı eserler ortaya koymaya güdüler. K...

Psikolojinin Evrimi

  Psikolojinin Evrimi   “Psychologia” teriminin kökünde kadim Yunanca psukhe (kelebek) ve logos (bilim, teori) yatar. Kelimeyi ilk olarak “ruhları çağırma ilmi” anlamında kullanan ve ontoloji teriminin de mucidi olan Alman skolâstik filozofu Rudolphe Goklenius’tan (G...

Kazip Bilimler

  Kâzip Bilimler   Epeydir başını almış giden bir moda var: Astroloji, falcılık, mânevî şifâcılık ve Tarot, Reiki, Feng Shui merkezleri her yerde açılmakta. Günlük hayatın dertlerini gerçekçi ve pratik yöntemlerle çözemeyen veya kısa yoldan çözmeyi uman birçok kişi d...

Manik Depresif Hastalık ve Kişilik İlişkisi

  Manik Depresif Hastalık ve Kişilik İlişkisi Klâsik ismiyle Manik Depresif Hastalık (Manik Depresyon), yeni adı ile “Bipolar Disorder” denen hastalığı başka bir yazımızda sizinle paylaştık. Bu yazıda Manik Depresif Hastalık (Manik Depresyon) ile kişilik tipleri konus...

İntiharlar ve Gerçekler

  İntiharlar ve Gerçekler   Maalesef bir genç kızımız daha intihar batağına battı ve hazin bir şekilde ebediyete intikal etti. Gençlik intiharlarının, bâzı hastalıklarla ilişkilendirilmediği sürece, temel nedenleri arasında en çok arkadaşlarınca dışlanma, damgalanma ...

Hipnoz Nedir Ne Değildir

  Hipnoz Nedir ?  Ne Değildir ?   Hipnoz nedir ? Hipnoz tamamen doğal olarak görülen bir değişik şuûr (bilinç) hâlidir (state). Ünlü cerrah Braid tarafından yapılan Hindistan’daki anestezisiz ameliyatlar sonrası yanlış olarak kullandığı ama bir galat-ı meşhur hâlind...

Hekim Hasta İlişkileri

  Hekim Hasta İlişkileri   Her meslekte satanla alan, danışanla danışılan arasında bir ilişki, bu ilişkinin de kendine özgü kuralları, doğruları ve yanlışları vardır. Bu yazımızda psikiyatriyi de kapsayarak, tıbbiye mesleğindeki hekim hasta arasındaki ilişkinin özell...

Geriyatrik Depresyon

  Geriyatrik (yaşlılarda) Depresyon Değerlendirme Ölçeği   Yaşlılarda Depresyon Testi Geçen hafta boyunca nasıl hissettiğinizle ilgili en iyi yanıtı seçin (evet veya hayırın etrafını çevreleyin): 1. Hayatınızdan tatmin oldunuz mu? EVET – HAYIR 2. Günlük aktivitele...

Ağrısız Yaşamak

  Ağrısız Yaşamak   Ağrı vücut dokusuna zarar veren veya verebilme potansiyelindeki uyaranlara bağlı olarak ortaya çıkan, vücudun belli bir bölgesinden geliyor olarak idrak edilen nâhoş bir duyusal ve duygusal yaşantıdır. Akut ağrının organizmayı tehlikelerden koruyu...
^